logo Panasmain   

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI „PANAS SCHODY”

                                                          

Drodzy klienci!

Dbamy o waszą prywatność dlatego poniżej prezentujemy Wam najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, które są wykorzystywane przez naszą firmę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH :

Andrzej Panas prowadzący działalność gospodarczą, NIP: 884-233-44-67, REGON 891095453, adres siedziby: Mysłaków 13, 58-124 Marcinowice oraz Marek Panas prowadzący działalność gospodarczą ,NIP: 884-208-82-29, REGON 891470141, adres siedziby: Mysłaków 13, 58-124 Marcinowice

 

TWOJE DANE OSOBOWE I TWOJA PRYWATNOŚĆ

Jeżeli zamierzasz skorzystać z naszych towarów / usług lub złożyć zamówienie zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem naszej firmy i obsługą naszych klientów i realizacją ich zamówień . Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

 

Co jest podstawą przetwarzania danych osobowych?

-        umowa sprzedaży lub działania zmierzające do jej zawarcia

-        obowiązek prawny, który na nas ciąży np. związany z rachunkowością

-        wyrażona twoja zgoda na przetwarzanie danych

-        umowa o świadczenie usług

-        badanie satysfakcji klientów

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub zrealizowania zamówienia.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dokonanie zakupów lub świadczenia usług oraz realizacja zamówień .

W każdej chwili klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych . Do momentu anulowania tej zgody przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres obowiązywania umowy lub do momentu, w którym przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny związany między innymi z ustaniem możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartych umów.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki ostrożności zgodne z właściwymi przepisami prawa

 

Prawa klienta:

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi jeżeli uznacie iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy , które określają sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych .

 

Odbiorcy danych

Poniżej podajemy listę podmiotów zewnętrznych, z których usług korzystamy i mogą im być przekazywane Twoje dane:

-        organy publiczne, którym Administrator jest obowiązany udostępnić dane na wezwanie

-        biuro rachunkowe

-        dostawca oprogramowania

-        dostawcy płatności

-        podmioty, które dokonują realizacji zamówień

 

Dotychczasowi i potencjalni pracownicy

Jeżeli jesteś pracownikiem „PANAS SCHODY” Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawartej pomiędzy nami umowy oraz przestrzegania przepisów wynikających z ustaw tj. prawo pracy, prawo podatkowe lub inne przepisy. Dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi okresami wynikającymi z przepisów prawa.

Jeżeli będziesz zainteresowany pracą w naszej firmie będziemy korzystać z Twoich danych w celu określenia czy Twoje umiejętności są odpowiednie do stanowiska, na które aplikujesz oraz do kontaktu z Tobą.

 

KONAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli chcecie wyjaśnić jakiekolwiek wątpliwości lub skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt

telefon 609-740-829 lub 693-134-777

e-mail andrzej@schodypanas.pl, biuro@schodypanas.pl

 

 logotyp

 

 

 

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus